Działania Priorytetowe dzielnicowych Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej służące poprawie bezpieczeństwa

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Kalwarii   Zebrzydowskiej mając na uwadze poprawę stanu bezpieczeństwa na podległym rejonie służbowym kolejny raz prowadzą działania w ramach opracowanych półrocznych planów działań priorytetowych. Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych, konsultacji społecznych oraz bieżącej analizy zagrożeń.

Planowane cele do realizacji przez dzielnicowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, Gminy Lanckorona oraz Gminy Stryszów przedstawia poniższa tabela.

 

LP

Numer rejonu służbowego dzielnicowego/dzielnicowy odpowiedzialny za realizację planu działania priorytetowego

Miejsce/rejon zagrożony

Krótka charakterystyka działań priorytetowych służących poprawie bezpieczeństwa

1

Dzielnica nr 1M

Dzielnicowy

st. sierż. Tomasz Kapusta

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Miejsce zagrożone: Rejon stacji PKP w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Kolejowej.

Eliminacja zjawiska gromadzenia się osób w szczególności młodzieży w godzinach popołudniowo wieczornych popełniających wykroczenia porządkowe

tj. spożywanie alkoholu i uszkodzenia mienia.

 

2

Dzielnica nr 2W

Dzielnicowy

mł. asp. Dominik Ochman

BRODY

Miejsce zagrożone: Brody rejon stacji paliw „Orlen”.

Eliminacja popełnianych wykroczeń drogowych               w szczególności nagminne niestosowanie się do znaków drogowych „P-4” i „C-5”.

 

3

Dzielnica nr 3W

Dzielnicowy

sierż. szt. Krystian Habrzyk

PRZYTKOWICE

Miejsce zagrożone: Rejon boiska „Orlik”

Eliminacja zjawiska dotyczącego zakłócenia spoczynku nocnego oraz spożywania alkoholu przez grupy młodzieży gromadzące się w w/w rejonie w porze popołudniowo wieczornej.

4

Dzielnica nr 4W

Dzielnicowy

sierż. szt. Celina Wróbel

BARWAŁD GÓRNY

Miejsce zagrożone: Rejon przystanku kolejowego.

Eliminacja zjawiska wandalizmu i niszczenia mienia użyteczności publicznej w godzinach wieczorowo nocnych.

5

Dzielnica nr 5W

Dzielnicowy

mł. asp. Krzysztof Żmuda

LANCKORONA

Miejsce zagrożone: Lanckorona w szczególności rejon ul. Paleckiej.

Eliminacja zjawiska niestosowania się przez właścicieli psów do art. 77 KW tj. zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymana zwierząt.

6

Dzielnica nr 6W

Dzielnicowy

mł. asp. Tomasz Kolasa

STRYSZÓW

Miejsce zagrożone: Łuk drogi powiatowej nr K-1729 na wysokości piekarni „Kolasa”.

Eliminacja zjawiska nagminnego przekraczania prędkości.