Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

W związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, informujemy że w dniach od 1 do 28 lutego 2019 roku przyjmowane są wnioski od producentów rolnych.

 

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wyżej wymienione wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w pokoju nr 18.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej