Posiedzenie Komisji Rewizyjnej [10.01.2019]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 03.01.2019 r.

BR.0012.1.2019.D

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 10 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 8:15 posiedzenie Komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 17 (II piętro).

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Łukasz Dragan