Będzie bezpieczniej na ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Wykonano oświetlenie dwóch przejść dla pieszych w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ulicy Jagiellońskiej. Zadanie to było współfinansowane przez GDDKiA w Krakowie w wysokości 70 % wartości. Warto zaznaczyć, iż o realizację tego zadnia wnioskowali mieszkańcy i Zarząd Osiedla nr 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W piątek dokonano odbioru prac, Wykonawcą zadania był Zakład Usług Elektrycznych i Budowlanych z Brzezinki. Wartość robót wyniosła 57 tys. zł  brutto. Zadanie to jest współfinansowane przez GDDKiA w Krakowie w wysokości 70% wartości zadania tj. 39.900 zł.

Odbioru prac dokonali: Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Przewodnicząca Zarządu Osiedla  nr 2 Mariola Kachnic, inspektor nadzoru inwestorskiego Pan Grzegorz Żuk, wykonawca Pan Mieczysław Maciaś, przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie i Babicy,  pracownicy Urzędu Miasta. Na odbiór  zaproszeni zostali:  radni Zbigniew Kochan i  Marcin Zadora.