II Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [06.12.2018]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 30.11.2018 r.

BR. 0002.2.2018

OGŁOSZENIE

Zapraszam do wzięcia udziału w II Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się dnia 6 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji stałych, określenia ich składów osobowych oraz przedmiotu ich działania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska kolejnych umów dzierżawy/najmu, na czas nie dłuższy niż 3 lata.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 11. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
 12. Zakończenie.

 

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” – Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

 

DO POBRANIA
Projekty uchwał (zip, 3,247.27KB)