Informacja o sposobie zgłaszania szkód łowieckich

W związku ze zmianami w ustawie o Prawie Łowieckim (Dz. U. 2017.1295 t.j.), które obowiązują od 23 sierpnia 2018 r., Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przypomina, że szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych właściciel lub posiadacz gruntów zgłasza pisemnie do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

 

Zgłoszenie powinno zawierać poniższe informacje:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody (nr działki/ miejscowość);

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

 

Poniżej znajdują się aktualne adresy kół łowieckich, pod które należy zgłaszać szkody łowieckie:

KOŁO ŁOWIECKIE

NR OBWODU ŁOWIECKIEGO

ADRES KORESPONDENCYJNY

K.Ł. „Bażant” Wadowice

122

34-105 Wysoka 253

K.Ł. „Jarząbek” Kalwaria Zebrzydowska

121

34-142 Leńcze 321

K.Ł. „Mewa” Brzeźnica

115

ul. Wiślana 7

34-114 Brzeźnica

K.Ł. „Myśliwiec” Lanckorona

144

ul. Jagiellońska 35

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

K.Ł. „Ponowa” Kraków

114

 

ul. Światowida 24

34-129 Kraków

K.Ł. „Szarak” Kraków

113

ul. Mickiewicza 23/2

32-050 Skawina