Świętujemy niepodległość

W ramach Gminnego Programu Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowała wycieczkę dla młodzieży z ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej do Jurczyc i Krakowa. Wycieczka wpisuje się w historyczno-patriotyczne wychowanie młodego pokolenia.

Jurczyce to wieś położona blisko Skawiny, obok Polanki Hallera. Znajduje się tam zespół dworski z XVII wieku w malowniczo położonym parku. Od 1867 obiekt należał do rodziny Hallerów. W Jurczycach urodził się gen. Józef Haller. Po II wojnie światowej obiekt przeszedł w posiadanie Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1997 roku, mocno zdewastowany, został zakupiony i wiernie odbudowany przez prywatnego właściciela Mariana Krawczyka.
Izba Pamięci poświęcona gen. Hallerowi mieści się w budynku dawnej szkoły ludowej, ufundowanym przez siostry generała, Annę i Ewę Hallerówny.

Poniżej relacja z wycieczki autorstwa Ewy Pępek, uczennicy kl. VII b.

 

Śladami generała Józefa Hallera

4 października 2018 roku moja klasa 7b wraz z klasą 3c gimnazjum pojechała do Izby Pamięci generała Józefa Hallera w Jurczycach. Wycieczkę zorganizowała Biblioteka Publiczna w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Generał pochodził rodziny, której wszyscy członkowie chlubnie zapisali się na kartach historii. Ród Hallerów z Jurczyc posiadał tytuł szlachecki. Była to rodzina, w której kultywowało się tradycje patriotyczne, a hasło Bóg Honor Ojczyzna stanowiło życiowe credo. Józef Haller był wybitnym Polakiem, a prywatnie wymagającym ojcem. W Izbie Pamięci zgromadzono oryginalne przedmioty i fotografie związane z rodziną oraz działalnością generała Józefa Hallera. Na uwagę szczególnie zasługują : błękitny mundur przywieziony z Kanady, sztandar armii Hallera ufundowany i poświęcony przez papieża Benedykta XV, fragment płótna malowanego przez Polaków w obozie we Francji.

Józef Haller to postać zasłużona jako dowódca tzw. Błękitnej Armii (od koloru mundurów), dowódca Frontu Północnego w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 ,przewodniczący ZHP, Komendant Polowych Drużyn Sokolich , prezes Polskiego Czerwonego Krzyża, a nawet projektant munduru i insygniów dla polskich żołnierzy, autor ostatniej zwrotki „Roty”.

Po II wojnie światowej nie wrócił już do Polski, chociaż pragnął jako człowiek głęboko religijny przybyć do Częstochowy. Władze państwowe chciały, aby była to oficjalna wizyta, jednak Haller nie życzył sobie, aby jego nazwisko łączono z reżimem komunistycznym w Polsce.

Po prelekcji dokonaliśmy wpisu do Księgi Pamiątkowej, a następnie przeszliśmy do dworku Hallerów. W pięknym parku otaczającym dworek pani kustosz opowiedziała nam o siostrach generała i ich działaniach na rzecz miejscowej ludności.

Wycieczkę zakończyliśmy w kościele garnizonowym w Krakowie, gdzie od 1993 roku spoczywają w sarkofagu prochy generała przewiezione z Londynu, gdyż tam zmarł na emigracji w 1960r. Na grobie złożyliśmy wiązankę biało-czerwonych kwiatów oraz zapaliliśmy znicz. W ten sposób uhonorowaliśmy wybitnego Polaka.

Ewa Pępek, kl. 7b