Informacja wyborcza

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

 

Informacja
Komisarza Wyborczego w Krakowie III
z dnia 24 września 2018 roku

na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w Gminie Kalwaria Zebrzydowska obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, Komisarz Wyborczy w Krakowie informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonywać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27 września 2018 r. (czwartek) do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1 w liczbie 0

- Nr 2 w liczbie -

- Nr 3 w liczbie 0

- Nr 4 w liczbie 0

- Nr 5 w liczbie 0

- Nr 6 w liczbie 0

- Nr 7 w liczbie 0

- Nr 8 w liczbie 1

- Nr 9 w liczbie 0

- Nr 10 w liczbie 0

- Nr 11 w liczbie 1

- Nr 12 w liczbie 0

- Nr 13 w liczbie 0

- Nr 14 w liczbie 0

- Nr 15 w liczbie 0

- Nr 16 w liczbie -

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1 w liczbie 2

- Nr 2 w liczbie 2

- Nr 3 w liczbie 2

- Nr 4 w liczbie 1

- Nr 5 w liczbie 1

- Nr 6 w liczbie 1

- Nr 7 w liczbie 0

- Nr 8 w liczbie 1

- Nr 9 w liczbie 2

- Nr 10 w liczbie 2

- Nr 11 w liczbie 2

- Nr 12 w liczbie 1

- Nr 13 w liczbie 1

- Nr 14 w liczbie 0

- Nr 15 w liczbie 1

- Nr 16 w liczbie -

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1 Kodeksu wyborczego, które odbędzie się w dniu 28 września o godz. 9.00 (piątek)

§ 3.

W dniu 28 września o godz. 9.00 (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego w niżej wymienionych komisjach:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 2 w liczbie 7

- Nr 16 w liczbie 6

§ 4.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda