Przygotowaliśmy koncepcje funkcjonalno-przestrzenną utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy i basenu na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przedstawiliśmy radnym Rady Miejskiej przygotowaną przez Biuro Projektowe koncepcje funkcjonalno-przestrzenną utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy i Basenu na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Przygotowaliśmy też warianty dla utworzenia takiego miejsca poprzez adaptację budynku Starej Szkoły w Brodach, a także w budynku Dworu w Zespole Dworsko-Parkowym w Brodach oraz na terenach przy Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej - każdy z wariantów został opracowany dla Domu Samopomocy z 15 i 30 miejscami.

Została opracowana również koncepcja funkcjonalno-przestrzenna dla utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z basenem poprzez budowę nowego budynku w okolicy Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej – ta koncepcja wzbudza największe zainteresowanie. Zawiera trzy warianty: Samodzielny basen niepowiązany z budynkiem ŚdS, Basen połączony z budynkiem Domu Samopomocy dla 15 i 30 osób.

Projekt w najbliższym czasie zostanie przedstawiony mieszkańcom całej Gminy Kalwaria Zebrzydowska w czasie spotkań rad sołeckich i spotkań zarządów osiedli, chcemy aby jak największa ilość mieszkańców miała okazję zapoznać się z przygotowanym projektem i wypracować wspólnie jak najlepsze rozwiązanie.

Wierzymy, że wspólnie możemy wypracować projekt najlepszy z najlepszych, przystępujemy do konsultacji z mieszkańcami nie tylko Kalwarii Zebrzydowskiej ale całej gminy.