O połączeniach komunikacyjnych - wypracowaliśmy dwie koncepcje

Z inicjatywy  Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna  Ormantego w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z sołtysami i mieszkańcami miejscowości w których jest dostrzegany problem połączeń komunikacyjnych. Obecni byli przedstawiciele Leńcz, Przytkowic, Zarzyc Wielkich, Podolan, Zebrzydowic. W czasie tego spotkania udało się wypracować dwa najważniejsze stanowiska i przyszłe koncepcje.

W odpowiedzi na przedstawioną propozycję Burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego dotyczącą wspólnej organizacji przewozów komunikacyjnych pomiędzy miastami Andrychów, Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska - Gmina Kalwaria Zebrzydowska jest zainteresowana podjęciem współpracy.

Jednak biorąc pod uwagę zgłaszane potrzeby mieszkańców naszej Gminy zwróciliśmy  się do władz Wadowic o rozważenie możliwości uwzględnienia w przedłożonej propozycji sołectw: Przytkowice, Leńcze i Zarzyce Wielkie.

Proponowana trasa:  Wadowice Zaskawie – Klecza Dolna – Babica – Wysoka – Stanisław Górny – Stanisław Dolny – Przytkowice – Leńcze – Zarzyce Wielkie – Kalwaria Zebrzydowska.

Dodatkowym wnioskiem wypracowanym na tym spotkaniu jest podjęcie współpracy z Gminą Skawina w sprawie wydłużenia linii autobusowej MPK obsługującej Gminę Skawina. Burmistrz Miasta zwrócił się ponownie o przeanalizowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie linii nr 263 trasa Skawina – Wola Radziszowska do miejscowości Leńcze oraz linii nr 273 trasa Skawina – Grabie do miejscowości Przytkowice.