Wizytacja szkół

W dniu 31 sierpnia 2018 r. Burmistrz Miasta wraz z Przewodniczącą Komisji Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji  radną Ewą Pacut zwizytował szkoły na terenie miasta i gminy pod katem przygotowania do nowego roku szkolnego 2018/2019.

 

Podczas wakacji w szkołach wykonano wiele prac remontowych tj:

1.ZS Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

-remont schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku szkoły

-wymiana drzwi w trzech salach lekcyjnych

-wymiana paneli podłogowych w jadalni w przedszkolu

-malowanie pomieszczeń zaplecza przedszkola

 

2.Szkoła Podstawowa w Brodach

-malowanie dachu na budynku szkoły

-remont pokoju nauczycielskiego

-malowanie łazienek dla uczniów

-dostosowanie sal do uruchomienia dziennika elektronicznego

 

3.Zespół Szkół Nr 7 w Barwałdzie  Średnim

- wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw

- malowanie dwóch sal lekcyjnych, świetlicy, klatki schodowej

 

4.Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach

-malowanie pomieszczeń Sali lekcyjnej, gabinetu pedagoga szkolnego, pomieszczeń kuchni, łazienki

 

5.Zespół Szkół Nr 4 w Zebrzydowicach

-przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych

-remont instalacji elektrycznej w części budynku szkoły

-malowanie pomieszczeń

 

6.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym

- realizacja inwestycji w budynku szkoły „Rozbudowa , przebudowa i nabudowa części budynku szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele szkolne”.

Planowany termin zakończenia prac – kwiecień 2019 r.

Zajęcia dydaktyczne dla uczniów odbywać się będą :

- dla klas I-VI  w Szkole Podstawowej w Brodach

-dla klas V-VIII – W Szkole Podstawowej Nr 1 w Stanisławiu Dolnym.

Uczniowie na zajęcia będą dowożeni autobusem szkolnym ,w którym zapewniono opiekę.

 

Ogółem naukę rozpoczęło 2.555 uczniów w 142 oddziałach klasowych w tym:

- przedszkola - 469 uczniów w 23 oddziałach

- oddziały przedszkolne „O” – 202 uczniów w 9 oddziałach

- szkoły podstawowe – 1682 uczniów w 98 oddziałach

- klasy gimnazjalne- 198 uczniów w 12 oddziałach