XXXV Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [04.09.2018]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 29.08.2018 r.

BR.0002.7.2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) - zwołuję na dzień 4 września 2018 r. (wtorek) o godz. 8.30 XXXV Sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska odrębnego obwodu głosowania.
  4. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
  5. Zakończenie.

 

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” w Kalwarii Zebrzydowskiej - ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

DO POBRANIA: Projekt uchwały