Posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej [20.08.2018]

 

Doraźna Komisja Statutowa
do opracowania zmian
w Statucie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska, 09.08.2018 r.

BR.0012.ST.1.2018


OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej ds. zmian Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Opracowanie propozycji zmian zapisów w Statucie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
  3. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 17 /II piętro/.

 

Przewodniczący Doraźnej
Komisji Statutowej
Tadeusz Wilk