Zasady przemieszczania ziemniaków do innych państw członkowskich UE

W związku z nielegalnym wywozem ziemniaków konsumpcyjnych do krajów UE przez podmioty z terenu województwa małopolskiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie oddział w Oświęcimiu przedstawia materiały dotyczące zasad przemieszczania ziemniaków do innych państw członkowskich UE.

 

Wymagania dla ziemniaków innych niż sadzeniaki
http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/wymagania-dla-ziemniakow/ziemniaki-towarowe,6.html