XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [03.08.2018]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 24.07.2018 r.

BR.0002.6.2018

OGŁOSZENIE

 

Zapraszam do wzięcia udziału w XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się dnia 3 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
 5. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018-2025.
 12. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
 13. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” – Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

DO POBRANIA
Projekty uchwał (zip, 6,845.10KB)