Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

W związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, informujemy że w dniach od 1 do 31 sierpnia 2018 roku przyjmowane są wnioski od producentów rolnych.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r. Stawka zwrotu w roku 2018 wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju.

Wyżej wymienione wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w pokoju nr 18.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej