Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Gmina Kalwaria Zebrzydowska realizuje projekt pn.: „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

W ramach projektu utworzono dodatkowe miejsca przedszkolne dla dzieci 2,5-6 letnich z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, przeprowadzono prace inwestycyjne polegające na adaptacji pomieszczeń, zakupiono wyposażenie, zakupiono pomoce dydaktyczne, rozszerzono ofertę dodatkową dla dzieci w wieku 2,5-6 lat oraz podniesiono kwalifikacje przez nauczycieli.

Czas realizacji projektu: od 15.05.2017 r. do 31.08.2018 r.

Kwota dofinansowania: 1 097 068,22 zł

Wartość projektu: 1 290 668,50 zł


Więcej o przeczytasz tutaj:

160 radosnych przedszkolaków w Kalwarii Zebrzydowskiej

Wielka radość w Zebrzydowicach, dzieci cieszą się z nowego Przedszkola


 

Przedszkole w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach


Przedszkole w ZS nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej