Wielka radość w Zarzycach Małych

W Zarzycach Małych powstała zupełnie nowa świetlica wiejska wraz z zapleczem socjalnym o powierzchni użytkowej 57 m kw. Na taką właśnie inwestycje mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości czekali od lat, możemy śmiało powiedzieć, że w Zarzycach Małych zapanowała wielka radość!

W dniu 2 lipca br. dokonaliśmy odbioru technicznego nowo wybudowanego budynku - świetlicy wiejskiej w Zarzycach Małych. Postał tutaj nowy budynek parterowy o powierzchni użytkowej 57,64 m2.

Na przedmiot zamówienia złożyły się: - rozbiórka istniejącego baraku–kontenera posadowionego na fundamentach;-budowa budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrznymi instalacjami;-budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe;- utwardzenie terenu przyległego do budynku. Wartość robót budowlanych wraz z wyposażeniem wyniosła  417.358,03 zł.

Wykonawca robót był  wybrany w drodze przetargu nieograniczonego - Zakład Remontowo-Budowlany Mieczysław Barzycki ze Stryszawy.

W odbiorze udział wziął: Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, radny Rady Miejskiej Piotr Kumor, Sołtys Krystyna Mirocha, inspektor nadzoru inwestorskiego,  wykonawca oraz pracownicy Urzędu Miasta.