Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 18.06.2018 roku Burmistrz Miasta zwołał Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kalwarii Zebrzydowskiej zwołałem posiedzenie Zespołu.

Na  spotkaniu zostały omówione niżej wskazane tematy:

1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy.

2. Przygotowanie gminy do prawidłowego zabezpieczenia  zbliżających się wakacji dla dzieci i młodzieży.

Członkowie Zespołu – Szefowie, Prezesi, Dyrektorzy, Komendanci gminnych instytucji oraz pracownicy Urzędu zreferowali, stopień przygotowania do realizacji wskazanych tematów.

Stwierdzono,  że Gmina oraz instytucje gminne są w stopniu dobrym przygotowane do realizacji zamierzonych zadań.