Postanowienie

Postanowienie o dopuszczeniu organizacji Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom "Prawo do Życia" do udziału w postępowaniu dot. przedsięwzięcia "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play - WAD5004_A" w Barwałdzie Średnim.

 

DO POBRANIA
GK.6220.1.1.2018 (pdf)