Posiedzenie Komisji Rewizyjnej [25.05.2018]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 17.05.2018 r.

BR.0012.4.2018.D

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 25 maja 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 posiedzenie Komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Analiza dokumentów związanych z podpisaniem i realizacją umów na zadania:
    • opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym wraz z instalacjami wewnętrznymi”.
    • opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu: „Placówka wsparcia dziennego w Stanisławiu Dolnym Dolany”.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 15 (II piętro).

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Paweł Hebda