Posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej [21.05.2018]

 

Kalwaria Zebrzydowska,  16.05.2018 r.

Doraźna Komisja Statutowa
ds. zmian w Statutach Sołectw i Osiedli
Gminy Kalwaria Zebrzydowska

BR.0012.ST.2.2018

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 21 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej ds. zmiany Statutów Sołectw i Osiedli Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Propozycje zmian w uchwale nr XXX/385/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw i osiedli w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 17 (II piętro).

 

Przewodniczący Doraźnej
Komisji Statutowej
Piotr Kumor