Posiedzenie Komisji Rewizyjnej [15.05.2018]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 09.05.2018 r.

BR.0012.3.2018.D

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 15 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 9.00 posiedzenie Komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Analiza dokumentów związanych z podpisaniem i realizacją umów na zadania:
  • opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym wraz z instalacjami wewnętrznymi”.
  • opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu: „Placówka wsparcia dziennego w Stanisławiu Dolnym Dolany”.
 3. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli:
  • zamówień publicznych i przetargów,
  • zadłużeń podatkowych, udzielanych ulg oraz umorzeń podatków,
  • referatu budżetowego w zakresie dochodów i wydatków.
 4. Przeprowadzenie kontroli:
  • zamówień publicznych i przetargów,
  • zadłużeń podatkowych, udzielanych ulg oraz umorzeń podatków,
  • referatu budżetowego w zakresie dochodów i wydatków.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2017 rok.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego (bilansu).
 7. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.
 8. Podsumowanie wyników pracy zespołu kontrolnego.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 15 (II piętro).

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Paweł Hebda