XXXI Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [08.05.2018]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 02.05.2018 r.

BR.0002.3.2018

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) - zwołuję na dzień 8 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 12.00 XXXI Sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018-2021.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2021.
  6. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
  7. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” w Kalwarii Zebrzydowskiej - ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

DO POBRANIA
Projekty uchwał (zip, 3,485.41KB)