II Zlot Pojazdów Zabytkowych

Już po raz drugi zapraszamy do Kalwarii Zebrzydowskiej na II Zlot Pojazdów Zabytkowych. Imprezę honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty.

 

Organizatorzy: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z Piotrem "Łysy Łoś" Żakiem.

Poniżej Regulamin dla tych, którzy chcą swoim zabytkowym lub klasycznym samochodem, czy motocyklem przyjechać do Kalwarii pod koniec czerwca.

Dla zwiedzających: wstęp wolny!
Wystawcy - wpisowe 20 zł - szczegóły w Regulaminie

Wkrótce więcej szczegółów! UWAGA! Wszystkie informacje na bieżąco będą zamieszczane na WYDARZENIU FACEBOOKOWYM!

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW ZLOTU PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 10 czerwca 2018 r.
pod adresem mailowym Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. według wzoru dostępnego poniżej.

WZÓR ZGŁOSZENIA:
- Imię i Nazwisko
- Miejscowość (WAŻNE)
- Marka, model i rok produkcji pojazdu
- Numer rejestracyjny pojazdu
- MINIMUM 1 ZDJĘCIE POJAZDU
Zgłoszenia wysyłamy na mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
W tytule umieszczamy: "Zlot 2018"

Organizatorzy zastrzegają sobie dobór pojazdów i możliwość w razie zbyt dużej ilości zainteresowanych selekcję pojazdów w wyniku ograniczonego miejsca wystawowego!

ZASADY OGÓLNE
1. Wjazd na teren zlotu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Organizatorem zlotu jest Organizator (grupa ludzi lub organizacji) oraz współpracujące z nami instytucje.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym momencie.
4. Zlot ma charakter zamknięty. Wjazd na teren zlotu mają tylko osoby, które uprzednio przesłały swoje zgłoszenie i uzyskały odpowiedź o akceptacji.
5. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia będą przebywały na terenie zlotu.
Każda osoba przebywająca na terenie zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu zlotu. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania służb porządkowych.
7. Uczestnicy oraz zwiedzający powinni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na zlocie pojazdów. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
8. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatora zlotu lub służby porządkowe.
9. Obowiązuje całkowity zakaz dotykania, wsiadania do cudzych pojazdów bez zgody właściciela. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wyrządzone szkody, pociągnięte do odpowiedzialności będą osoby, które dokonały ewentualnych uszkodzeń.
10. Na terenie zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów.
11. Miejsca parkingowe dla osób zwiedzających będą wyznaczone i podane do informacji publicznej. Za niedostosowanie się do niech będzie skutkowało otrzymanie mandatu ze strony służb porządkowych.

SELEKCJA
1. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko właściciela oraz numer telefonu kontaktowego (obowiązkowo!),
poza tym informacje o zgłaszanym pojeździe (model, marka, rok produkcji) i kilka fotografii zgłaszanego pojazdu.
(zgłoszenia bez zdjęć nie będą przyjmowane ponieważ są niezbędne do dokonania selekcji pojazdów).
2. Samochody zgłaszane muszą być zarejestrowane poniżej 1990 roku z wykluczeniem pojazdów z okresu PRL-u,
które mogą wjechać na Zlot bez ograniczeń wiekowych.
3. Rejestracja pojazdów tj. wysyłanie zgłoszeń jest możliwa tylko do określonego czasu (podanego szczegółowo na wydarzeniu)
Po tym określonym czasie zgłoszenia nie będą przyjmowane (chyba że organizator zadecyduje inaczej).
4. Pojazdy, które nie potwierdziły swojego uczestnictwa w zlocie i pojazdy bez zgłoszenia nie zostaną wpuszczone na teren zlotu
(chyba że organizatorzy zadecydują inaczej).
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ścisłej selekcji pojazdów, po jej dokonaniu wszystkie pojazdy zostaną poinformowane .
Prosimy o zaglądanie w maile co kilka dni po zgłoszeniu, ponieważ osoby, które nie potwierdzą uczestnictwa w zlocie zostaną skreślone z lisy uczestników.
W razie nie otrzymania maila zwrotnego z informacjami należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z organizatorami w celu sprostowania ewentualnego błędu.
6. Ilość miejsc jest ograniczona! Nie obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Pojazdy wybierane są na podstawie selekcji prowadzonej przez organizatorów.
7. Organizatorzy zastrzegają, że ilość miejsc na daną markę jest ograniczona.

ZASADY NA ZLOCIE
1. Wjazd na teren zlotu płatny 20 zł za samochód, w cenie wjazdu przewidziane są gadżety dla każdego uczestnika (dyplom, wlepka, kiełbaska z grilla + piwo).
2. Wjazd na teren zlotu możliwy jest tylko w ustalonych godzinach od otwarcia bram do rozpoczęcia imprezy. Osoby, które przyjadą później nie zostaną wpuszczone na docelowe miejsce, chyba że wcześniej powiadomią o spóźnieniu organizatorów telefonicznie.
3. Minimalny czas pobytu na terenie zlotu to 3-4 godziny od momentu rozpoczęcia imprezy
(każde sytuacje wyjątkowe należy uprzednio zgłosić organizatorom, by nie spowodować sytuacji niebezpiecznej).