Posiedzenie Komisji Rewizyjnej [07.03.2018]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 28.02.2018 r.

BR.0012.1.2018.D

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 7 marca 2018 r. (środa) o godz. 9.00 posiedzenie Komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli:
    • Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych.
  3. Przeprowadzenie kontroli Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych.
  4. Podsumowanie wyników pracy zespołu kontrolnego.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 17 (II piętro). Kontrola odbędzie się w siedzibie Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych.

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Paweł Hebda