Gmina Kalwaria Zebrzydowska inwestuje w dzieci

Gmina Kalwaria Zebrzydowska systematycznie inwestuje w rozbudowę sieci przedszkoli.  Tylko w 2017 roku odnowiono i oddano do użytku oddziały wychowania przedszkolnego w  Barwałdzie Górnym, Przytkowicach, Zebrzydowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Barwałdzie Średnim. Obecnie na terenie gminy funkcjonują 23 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 531 dzieci. Takie liczby muszą robić wrażenie i zapewne też cieszą mieszkańców, a przede wszystkim  rodziców.

W ostatnich latach priorytetem Gminy Kalwaria Zebrzydowska  była systematyczna rozbudowa sieci przedszkoli i stwarzanie najmłodszym mieszkańcom jak najlepszych warunków do rozwoju.

Wystarczy tylko przypomnieć, że w przeciągu ostatniego roku odnowiono i oddano do użytku oddziały wychowania przedszkolnego w Barwałdzie Górnym, Przytkowicach, Zebrzydowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Barwałdzie Średnim, Zebrzydowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Barwałdzie Średnim.

Obecnie na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska funkcjonuje 23 oddziały przedszkolne, jeszcze w styczniu 2015 roku było ich 16, uczęszcza do nich 531 dzieci w styczniu 2015 roku było ich 355 te liczby najlepiej pokazują jak trafną decyzją  była inwestycja w rozbudowę przedszkoli na terenie gminy.

W 2017 roku Gmina Kalwaria Zebrzydowska zainwestowała 1 mln 807 tys. zł w remonty, przebudowę i budowę nowych oddziałów przedszkolnych. Tak duże remonty były też możliwe dzięki uzyskanej przez Gminę dotacji z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na dofinansowanie zadanie „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska”. Dofinansowanie wyniosło 1.097.068,22 zł.

W ramach pozyskanych środków dokonano nie tylko remontów ale też  zaplanowano wydatki na  wynagrodzenie personelu, prowadzenie zajęć: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, pływania, rytmiki oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

Zgodnie z deklaracjami i przyjętymi założeniami w Gminie Kalwaria Zebrzydowska udało się zrealizować projekt, aby przy wszystkich szkołach podstawowych powstały przedszkola lub oddziały przedszkolne zapewniające opiekę i wychowanie dzieci do 6 roku życia – mówi Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty

Dzięki przeprowadzonym inwestycją w przedszkolach, zwiększył się dostęp do opieki nad dziećmi do 6 roku życia, oraz poprawiło się bezpieczeństwo dzieci, cieszą się nie tylko dzieci ale też rodzice, którzy podkreślają znaczenie zakończonych prac.

Jak bardzo były to potrzebne inwestycje najlepiej obrazuje przykład Przedszkola Publicznego w Kalwarii Zebrzydowskiej w którym w styczniu 2015 funkcjonowały 3 oddziały a dziś jest ich już  7. W kalwaryjskim przedszkolu z opieki korzysta aż 164 dzieci, warto zauważyć, że jeszcze trzy lata temu było ich 70.

 

Przedstawione liczby muszą robić wrażenie dlatego też  przygotowaliśmy infografikę.