Walne Zgromadzenie w LKS Stanisławianka

11 lutego miało miejsce Walne Zgromadzenie Zarządu Ludowego Klubu Sportowego w Stanisławiu Dolnym, w którym uczestniczył Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, radna Rady Miejskiej Ewa Pacut oraz członkowie LKS Stanisławianka.

Zarząd uzyskał absolutorium, Prezes Witold Sikora przedstawił ambitny plan na najbliższy rok.

Pani Ewa Pauct radna Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, a jednocześnie Prezes Stowarzyszenie Mieszkańców "Dolany na Ludowo i Sportowo" w Stanisławiu Dolnym mówiła o ożywieniu  projektach skierowanych głównie do dzieci i młodzieży.

Burmistrz Augustyn Ormanty podziękował za zaangażowanie członkom klubu i opiekę nad obiektem, zwizytowano też budynek klubowy, który w ostatnim czasie przeszedł gruntowny remont.