O remontach w ciągu drogi wojewódzkiej

W Kalwarii Zebrzydowskiej gościła Marta Maj Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Rozmawiano o ostatnich remontach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska i planowanych inwestycjach.

Spotkanie było ukoronowaniem dobrej współpracy w 2017 roku pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Urzędem Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Warto przypomnieć, iż w latach 2014-2017 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wykonał prace związane z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 953 Skawina-Kalwaria Zebrzydowska w miejscowościach Kalwaria Zebrzydowska, Przytkowice, Zebrzydowice na łączną kwotę 1 mln 703 tys. zł o łącznej długości 2 km 637 metrów.

Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty podziękował pani dyrektor za  wspomniane inwestycje w ciągu drogi wojewódzkiej, w spotkaniu tym uczestniczyli również radni Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z terenu Przytkowic Tadeusz Chrostek, Kazimierz Targosz, a także pracownicy Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej. Rozmawiano o kolejnych inwestycjach w ciągu drogi Wojewódzkie w miejscowości Przytkowice.

 

 

Ostatni remont nawierzchni asfaltowej na drodze wojewódzkiej DW 953 nr 953 Skawina-Kalwaria Zebrzydowska w miejscowości Zebrzydowice.