Spotkanie dla organizacji pozarządowych z terenu LGD "Gościniec 4 żywiołów"

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe nt: „Możliwości pozyskiwania środków unijnych dla organizacji pozarządowych (Granty i inne operacje) za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020”

 

 

LGD „Gościniec 4 żywiołów”

zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe nt:

„Możliwości pozyskiwania środków unijnych dla organizacji pozarządowych (Granty i inne operacje)
za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów”
w ramach PROW 2014-2020”

Kalwaria Zebrzydowska - 15.XII.2017 r. godz. 16:00

(Stare Kino)

 

Na spotkanie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów”, które są zainteresowane pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020 poprzez realizację Grantów.

 

Podczas szkolenia omawiane zostaną min.

- zasady pozyskiwania środków unijnych,

- dokumentacja związana ze złożeniem wniosków na granty i inne operacje

- procedury oceny i wyboru operacji  LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

- doradztwo dotyczące aplikowania, realizacji, a także rozliczenia projektów grantowych.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Działanie współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020