Z radnymi powiatowymi o drogach

Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty, spotkał się z radnymi powiatowymi z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowską Józefą Rychlik, Markiem Cimer i Pawłem Odrobiną, w spotkaniu wziął również udział zastępca Starosty Wadowickiego Andrzej Górecki.

Rozmawiano o inwestycjach i remontach w ciągu dróg powiatowych, jednym z priorytetów jest remont drogi powiatowej Kalwaria Zebrzydowska - Brzeznica, dyskutowano także o poprawie stanu dróg powiatowych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Zastępca Starosty poinformował o ostatnich remontach na drogach powiatowych, największym zadaniem była modernizacja trasy Przytkowice – Leńcze na długości 1,2 km, która kosztowała ponad 800 tys. zł.

Oprócz tego, wyremontowano również drogę z Przytkowic do Jaśkowic (450 metrów), trasę z Barwałdu Górnego do Stryszowa (300 metrów), a także ul. Dworcową W Kalwarii Zebrzydowskiej (ponad 300 metrów). Wszystkie ww. zadanie zostało zrealizowane w całości z budżetu powiatu.