Zebranie wiejskie sołectwa Podolany

W dniu 12 listopada 2017 roku odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Podolany, w którym wzięło udział 31 osób, w tym zaproszeni goście.

W spotkaniu udział wzięli dr hab.inż. Augustyn Ormanty – Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Paweł Odrobina - Radny Powiatu Wadowickiego, Piotr Kumor i Tadeusz Stela – Radni Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Halina Kaźmierczak – Sołtys wsi Podolany.

Po sprawozdaniu z realizacji wniosków podjętych na poprzednim zebraniu, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przedłożył zebranym informację z realizacji zadań z zakresu: pomocy społecznej, OSP, inwestycji, gospodarki komunalnej, środków unijnych, oświaty, drogownictwa i działalności gospodarczej i promocji.

Dyskusję zdominowały tematy z zakresu drogownictwa, budowy chodników, czyszczenia rowów.