Posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej [10.11.2017]

Kalwaria Zeb. 30.10.2017 r.

Doraźna Komisja Statutowa
ds. zmian w Statutach Sołectw i Osiedli
Gminy Kalwaria Zebrzydowska

BR.0012.ST.1.2017

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust.3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 10 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 13.00 posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej ds. zmiany Statutów Sołectw i Osiedli Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Omówienie uwag do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów Statutów Sołectw i Osiedli Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz zmiany w projekcie uchwały.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 17 (II piętro).

 

Przewodniczący Doraźnej
Komisji Statutowej
Piotr Kumor