Posiedzenie Komisji Rewizyjnej [23.10.2017]

 

Kalwaria Zeb. 18.10.2017 r.

BR.0012.7.2017.D

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 posiedzenie Komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wezwań do usunięcia naruszenia prawa.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 15 (II piętro).

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Paweł Hebda