Nabory wniosków o powierzenie grantu dla organizacji pozarządowych

LGD „Gościniec 4 żywiołów”

ogłosił nabór wniosków o powierzenie grantu


nr. 1/2017/G,  2/2017/G,  3/2017/G

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wnioski można składać  w terminie

25.10.2017 r. – 08.11.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:00, w piątki w godz. od 9:00 do 14:00 w dniu 08.11.2017 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się w zakładce NABORY WNIOSKÓW GRANTY

link:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=463

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18.