Ogłoszenie o zamówieniu [29.09.2017]

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!

 

[BIP] Ogłoszenie o zamówieniu (29.09.2017)