Zebranie wiejskie sołectwa Zebrzydowice

W dniu 17 września  2017 roku odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Zebrzydowice, w którym wzięło udział 25 osób, w tym zaproszeni goście.

W spotkaniu udział wzięli dr hab. inż. Augustyn Ormanty - Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Marcin Ożóg - Radny Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Tadeusz Stela - Radny Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Ireneusz Kowalczyk - Sołtys wsi Zebrzydowice.

Po sprawozdaniu z realizacji wniosków podjętych na poprzednim zebraniu, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przedłożył zebranym  informację z realizacji zadań z zakresu: rolnictwa, drogownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej, oświaty, promocji i pozyskiwania środków unijnych, OSP, pomocy społecznej.

Podczas spotkania poruszono najważniejsze zagadnienia odnośnie drogownictwa, ochrony środowiska, budowy chodników jak również szkolnictwa i sportu.