Dodatkowe dyżury punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Z uwagi na konieczność odrabiania dyżurów, które wypadły w roku 2017 w dniach ustawowo wolnych od pracy, wyznaczono dodatkowe dyżury.

 

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
al. Jana Pawła II 7, (budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej)

16 września 2017r.
23 września 2017 r.
30 września 2017r.
7 października 2017r.
14 października 2017r.
21 października 2017r.

 

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Wadowicach
ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4, (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)

16 września 2017r.
23 września 2017 r.
30 września 2017r.
7 października 2017r.
14 października 2017r.
21 października 2017r.

 

3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Andrychowie
ul. Starowiejska 22b, (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie)

16 września 2017r.
30 września 2017r.
7 października 2017r.
14 października 2017r.
21 października 2017r.
18 listopada 2017r.;
Godziny dyżurów we wszystkich punktach: 7:00 - 13:00