Apel do osób korzystających z wody miejskiej

Apelujemy o racjonalne gospodarowanie wodą i ograniczenie jej zużycia wyłącznie do celów spożywczych i sanitarnych. Nie należy używać wody z miejskiej sieci wodociągowej do mycia samochodów, placów, podlewania trawników i ogrodów oraz napełniania basenów.

Zmniejszają się zasoby oraz wydajność systemu wodociągowego eksploatowanego przez MZWiK Sp. z o.o. w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza i bardzo dużymi poborami wody z miejskiej sieci wodociągowej.

Jednocześnie przypominamy, iż hydranty stanowią źródło wody jedynie do celów ppoż. Korzystanie i pobór wody z hydrantów do innych celów jest zabronione. Nielegalny pobór wody z gminnego hydrantu podlega karze grzywny.

W godzinach wieczornych obserwujemy ponad dwukrotnie większe zużycie wody na terenie naszej gminy, co powoduje przeciążenie i wahania ciśnienia w sieci. Ze względu na trudną sytuację liczymy na wyrozumiałość i przestrzeganie w/w zaleceń przez naszych odbiorców - od tego uzależniona jest ciągłość dostaw wody w Gminie Kalwaria Zebrzydowska. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

 

http://kalwaria-zebrzydowska.pl/obrazki/mzwik.jpg