Uchwała nr XXIV/298/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/214/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

BIP Uchwała nr XXIV/298/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/214/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska