XXV Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [31.07.2017]

 

Kalwaria Zeb. 25.07.2017r.

BR.0002.6.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) - zwołuję na dzień 31 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 XXV Sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/261/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023.
  4. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
  5. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” w Kalwarii Zebrzydowskiej - ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

 

DO POBRANIA
Projekt uchwały (zip, 8,629.56KB)