Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska za rok 2016

 

 

PLIK DO POBRANIA: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016 (pdf)