Posiedzenie Komisji Rewizyjnej [23.05.2017]

Kalwaria Zeb. 18.05.2017r.

BR.0012.6.2017.D

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust.3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 23 maja 2017r. (wtorek) o godz. 9.00 posiedzenie Komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2016 rok.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 17 (II piętro).

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Paweł Hebda