Gminny Dzień Strażaka

6 maja 2017 r. na terenie Konwentu Ojców Bonifratrów Pod Wezwaniem Świętego Floriana w Zebrzydowicach strażacy ochotnicy gminy Kalwaria Zebrzydowska świętowali gminny dzień strażaka.

Udział w Święcie Strażaka wzięli:

 • Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty,
 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Pan Marcin Krawczyński,
 • delegacje wszystkich z 9 OSP z gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • bryg. mgr Paweł Kwarciak.-Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach,
 • mł. bryg. mgr inż.  Krzysztof Cieciak -Starszy Specjalista z Komendy PSP w Wadowicach,
 • druh Antoni Kwarciak -członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie,
 • nadbryg. pan Kazimierz Krzowski- były Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
 • Komendant Miejsko-Gminny OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej – druh Stanisław Brózda,
 • Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej- druh Tadeusz Chrostek,
 • zespół ludowy „Sami Swoi” z Przytkowic,
 • orkiestra dęta z OSP Przytkowice.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 18:00 mszą świętą w intencji ojczyzny i strażaków. Odprawili ją ks. kapelan strażaków powiatu chrzanowskiego Zbigniew Krzystek, przeor Konwentu Ojców Bonifratrów w Zebrzydowicach – o. Damian Wasylewicz oraz ks. kapelan Tomasz Szarliński.

Po mszy, na placu przy kościele odbył się uroczysty apel. Przy dźwiękach hymnu związkowego, odegranego przez orkiestrę dętą z OSP Przytkowice, na maszt została wciągnięta flaga związkowa.

Dowódcą uroczystości był st. kpt. Bartłomiej Kowalski, a spikerem mł. bryg. Krzysztof Cieciak z KPSP w Wadowicach. Druh Antoni Kwarciak, druh Stanisław Brózda-Komendant Miejsko-Gminny OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz druh Tadeusz Chrostek -Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej wręczyli odznaczenia korporacyjne: złote medale: „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznaki „Strażak Wzorowy”.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. Dziękowali strażakom za ich poświęcenie oraz życzyli wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i w zaszczytnej służbie na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Na zakończenie zaproszeni goście oraz strażacy udali się na poczęstunek.

Po części oficjalnej, uroczystość uświetnił występ zespołu „Sami Swoi” z Przytkowic oraz orkiestry dętej z OSP Przytkowice.

GALERIA FOTO - TUTAJ