Wystawa w bibliotece ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym

W dniach 3-10 kwietnia 2017 roku w bibliotece Zespołu Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym zorganizowano wystawę poświęconą 12. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II. Adresatami wystawy byli uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły.

Jej cele to: przybliżenie odwiedzającym trudnych chwil związanych z chorobą papieża z Wadowic, a także pokazanie jak Jego śmierć przeżywali ludzie w Polsce i na całym świecie.

Wystawa zawierała: kserokopie gazet wydanych w ostatnich dniach życia i po śmierci Patrona naszej szkoły, zdjęcia z pogrzebu, prace uczniów wykonane po śmierci Jana Pawła II, zdjęcia społeczności szkolnej składającej kwiaty i dokonującej wpisu do księgi pamiątkowej w Wadowicach, a także albumy, gazetki, wiersze napisane przez uczniów szkoły po 2005 roku. Nie zabrakło także książek o Wielkim Rodaku, wydanych po Jego śmierci.

Wystawę, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza klas młodszych, można było obejrzeć w dniach i godzinach pracy biblioteki szkolnej.

Bibliotekarz J.Żak