Decyzje na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 Decyzja - WC Serwis

 Decyzja - Kółko Rolnicze Leńcze