Gminny Program Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023 oraz organizowanych spotkaniach w sprawie zgłoszonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonych obszarach.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje

O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska

na lata 2017-2023

oraz organizowanych spotkaniach w sprawie zgłoszonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonych obszarach

 

Zgodnie z art. 17, ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.) w związku z:

1) Uchwałą nr XIX/214/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

oraz

2) Uchwałą nr XIX/215/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023,

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, informuje, że od dnia 14 lutego 2017 r. do dnia 10 marca 2017 r. zbiera i pozycjonuje zadania, które Państwa zdaniem powinny zostać zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023.

Podaje także do wiadomości, że spotkania w sprawie zgłoszonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonych obszarach zdegradowanych oraz obszarach rewitalizacji odbędą się w dniach 15 marca 2017 r. oraz 16 marca 2017 r. od godziny 14.00, w budynku pawilonu sportowo-turystycznego „Kalwarianka”.

W dniu 16 marca 2017 r. nastąpi także uroczyste wręczenie nagród laureatom ogłoszonego konkursu dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, znajdujących się w wyznaczonych obszarach zdegradowanych (tj. Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zespołu Szkół nr 2 w Brodach, Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach, Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach, Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym) oraz wystawa zgłoszonych prac.