2 mln 792 tys. zł dotacji na budowę dróg gminnych

Burmistrz Augustyn Ormanty z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy  odebrał cztery umowy o dofinansowanie na łączną  kwotę 2 mln 792 tys. zł  z przeznaczeniem  na budowę gminnych dróg. Przebudowane  zostaną  drogi w Kalwarii, Brodach, Zebrzydowicach, Leńczach i Podolanach na łączną kwotę 4 mln 672 tys. 772 zł.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska odnotowała  spory sukces  bowiem 4 złożone wnioski  przez Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska otrzymały dotację.

Warto w tym miejscu dodać , że z 291 wniosków o przyznanie pomocy złożonych przez Gminy z województwa Małopolskiego zostało wybranych tylko 113.

W sumie zostaną przebudowane 24 drogi  w subregionie krakowskim i Małopolsce Zachodniej dzięki wsparciu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 14 listopada przedstawiciele 16 małopolskich gmin i 3 powiatów odebrali umowy na dofinansowanie drogowych inwestycji z rąk marszałka Jacka Krupy i wicemarszałka Stanisława Sorysa. Łączna kwota wsparcia wyniosła ponad 25 mln zł.


Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dofinansowanie na:

- przebudowa drogi gminnej Brody – Zebrzydowice (całkowity koszt zadania 2.207.923,84 zł, kwota pomocy 1.311.490,00 (63,63%)

- przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów (całkowity koszt zadania – 512.610,31 zł, kwota pomocy 292.595,00 (63,63%)

- przebudowa drogi „Na Sumerówkę” w miejscowości Zebrzydowice (całkowity koszt zadania – 287.943,90 zł, kwota pomocy 167.780 zł (63,63 %)

- przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Leńcze i Podolany (całkowity koszt zadania 1.664.294,83 zł, kwota pomocy – 1.020.195,00 (63,63%)

Po raz pierwszy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich małopolskie gminy i powiaty mogą liczyć na ogromny zastrzyk finansowy, który pozwoli ulepszyć drogi w małych miejscowościach regionu. Ich przebudowa nie tyko poprawi komfort życia mieszkańców, ale także wpłynie na rozwój lokalnej gospodarki i zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu – mówił marszałek Jacek Krupa podczas wręczania umów.

O wsparcie finansowe drogowych inwestycji mogły ubiegać się gminy, związki międzygminne, powiaty i związki powiatów. O przyznaniu pomocy decydowała liczba uzyskanych punktów przyznanych na podstawie szczegółowych kryterió

Większe szanse na jej otrzymanie miały gminy, w których dochód podatkowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest niższy, a stopa bezrobocia wyższa. W ramach ogłoszonego naboru w całej Małopolsce złożono 291 wniosków z czego na listę rankingową zakwalifikowało się 113 projektów.

I to właśnie one zostaną dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wysokości dotacji jaką otrzymają gminy i powiaty wyniesie 63% poniesionych kosztów inwestycji. Nie może być to jednak kwota wyższa niż 3 mln zł na jednego beneficjenta. 22 wnioski wycofano, a 156 zostało odrzuconych.

 

PDG, Biuro Prasowe UMWM