II Pielgrzymka Krystyn

Krystyny z miasta i gminy 24 lipca 2016 r. jak co roku świętowały wspólne imieniny Krystyny. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej Krystyna Duda, a zarazem liderka grupy Krystyn kalwaryjskich, zorganizowała i przygotowała II Pielgrzymkę Krystyn do naszego Sanktuarium.

Na uroczystość przyjechały zaprzyjaźnione Krystyny z Krakowa, Katowic, Wieliczki, Libertowa, Alwerni, Łączan, Wadowic i inne.

Po powitaniu na Placu Rajskim, Krystyny uczestniczy w uroczystej eucharystii celebrowanej przez ks. kustosza o. Azariasza Hessa, który w szczególny sposób powitał pielgrzymujących. Po mszy świętej odprawiły Drogę Krzyżową od Kaplicy Piłata, prowadzoną przez b. Kacpra z WSD.

Na zakończenie w Domu Ludowym „Bugajanki” tradycyjnie świętowały swoje dziesiąte wspólne imieniny. Były kwiaty i życzenia dla Krystyn, złożone przez prezes TPKZ Krystynę Dudę. Miłe chwile solenizantkom uświetniała kapela „U Panka” z Kalwarii Zebrzydowskiej. Wdzięczne Krystyny z całego serca dziękują: Marianowi Górkiewiczowi, Włodzimierzowi Pankowi, Adamowi Kurowskiemu, Andrzejowi Czarniakowi i jego synowi Mateuszowi oraz Zenonowi Serwinowi.

W Gminie Kalwaria Zebrzydowska według statystyki jest około 200 pań o tym imieniu, w tym najstarsza urodzona 1922 roku, a najmłodsza z 2001 roku. W kalwaryjskim Klubie Krystyn „Wspólne Imieniny” zapisane są 54 Krystyny. W większości są to kobiety wykluczone z życia zawodowego, tylko kilka z nich jeszcze pracuje. Bardzo wskazana jest aktywizacja tych pań poprzez udział w tego typu imprezach. Stwarza to możliwość integracji i kontaktu z innymi. Jest zarazem wspaniałą promocją naszego miasta.

Krystyna Duda
Kalwaria Zebrzydowska 28.07.2016 r.