Pielgrzymka towarzystw kultury do Kalwarii Zebrzydowskiej

W dniu 23 kwietnia br. odbyła się VIII Pielgrzymka Regionalnych Towarzystw Kultury. Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej w pielgrzymce uczestniczyli m. in. członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej, Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” i wiele innych małopolskich stowarzyszeń kultury.

 

Na Placu Rajskim, po przywitaniu przybyłych pielgrzymów przez Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej, wręczono wszystkim pamiątkowe plakietki. Następnie w Bazylice Matki Bożej Anielskiej został odprawiona msza św. koncelebrowana. Kolejnym punktem tego modlitewnego spotkania była odprawiona Droga Krzyżowa. Całe to wyjątkowe spotkanie dokumentował Stanisław Sypniewski – honorowy prezes Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej.

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej bardzo serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom pielgrzymki za ich obecność, wspaniałą atmosferę oraz udział w modlitwie.